ดัมมี่ ออนไลน์

ดัมมี่ ออนไลน์

ดัมมี่ ออนไลน์ ดัมมี่เป็นรูปแบบการเดิมพันด้วยกลยุทธ์และมีการใช้ความคิดเป็นส่วนใหญ่ ไม่เหมือนกับวัดดวงแบบเกมส์ชนิดอื่น การเล่นดัมมี่ส่วนมากต้องเล่นกันครบสี่คนเพื่อความบรรเทิงในการพูดคุยและไม่เงียบเหงาจนเกินไป แต่กรณีไม่มีคนถึงสี่คนก็เล่นได้ตั้งแต่สองคนขึ้นไป (2-4) สี่คนต้องแจกไพ่ 7 ใบ สามคนแจก 9 ใบ สองคนแจก 11 ใบ อยากเรียนรู้เพิ่มเติม

การนับแต้ม ดัมมี่ ออนไลน์

สเปโต = 2♣ ดอกจิก และ Q♠ โพดำ มีค่ามากที่สุด คือ 50 แต้ม

  A♠A♥A♦A♣ ทุกใบ จะมีค่าใบละ 15 แต้ม

 10♠10♥10♦10 /J♠J♥J♦J♣ / Q♥Q♦Q♣ / K♠K♥K♦K♣ จะมีค่าใบละ 10 แต้ม

สำหรับไพ่เลข  2♠2♥2♦/ 3♠3♥3♦3♣ / 4♠4♥4♦4♣ / 5♠5♥5♦5♣ / 6♠6♥6♦6♣ / 7♠7♥7♦7♣ 8♠8♥8♦8♣/ 9♠9♥9♦9♣ มีค่าใบละ 5 แต้ม

คำศัพท์ของการเล่น ดัมมี่ ออนไลน์

1. การเกิดไพ่

ผู้เล่นคนใดเก็บไพ่จากกองกลาง และหงายไพ่ชุดนั้นลงบนโต๊ะ ถือว่าผู้เล่นผู้นั้น เกิด แล้ว

2. การฝากดัมมี่

คือการต่อไพ่อย่างน้อยหนึ่งใบ (ใบฝาก) จากไพ่ชุดที่ “เกิดแล้ว” ไม่ว่าจะเป็นไพ่ชุดที่เกิดของผู้เล่นคนอื่น หรือไพ่ชุดที่เกิดของตัวเองก็ตาม การฝากไพ่นี้จะไม่มีผลต่อเกมหรือคะแนน เป็นเพียงแค่การฝากวางเฉยๆ เมื่อจบเกม เราก็จะนำไพ่ที่เราฝากไว้ กลับไปนับคะแนนเหมือนเดิม

3. การน็อค

คือ เมื่อไหร่ที่ผู้เล่น คนใดคนหนึ่ง ได้จั่วไพ่หรือเก็บไพ่จากกองกลางแล้ว จัดเข้าชุดตอง หรือเรียงได้ครบหมดแล้ว ทำให้เหลือไพ่เพียงใบเดียวอยู่ในมือ และคว่ำไพ่ใบสุดท้ายนั้นลง ถือว่าผู้เล่นคนนั้น เป็นผู้ชนะ หรือเรียกว่า น็อค” นั่นเอง

4. การน็อคมืด

ถ้าผู้เล่นคนใดสามารถน็อคได้ โดยที่ยังไม่ได้ เกิด เลย ถือว่าผู้เล่นคนนั้น น็อคมืด

5. การตกตึก , ปิดตึก

ผู้เล่นคนใดยังไม่ได้ เกิด เลย แล้วผู้เล่นคนอื่น น็อค ถือว่าผู้เล่นคนนั้นตกตึก

6. ใบหัว

ไพ่ใบแรกสุดที่เปิดออกเป็นกองกลางหลังการแจก จะเรียกว่า ใบหัว ซึ่งจะมีค่า 50 แต้ม (ใบหัวนั้นเป็นสเปโต 2♣Q♠ จะมีค่า 100 แต้ม)

7. การตีไพ่โง่ ถ้าผู้เล่นคนใดตีไพ่ลง แล้วผู้เล่นคนถัดไป มาต่อไพ่จนครบแล้วน็อคได้ จะเรียก ผู้เล่นคนแรกว่า โง่ ดัมมี่ ออนไลน์ นั้นจะสนุกมาก

ดัมมี่ ออนไลน์
ดัมมี่ ออนไลน์

การทิ้งไพ่ สำหรับการทิ้ง ดัมมี่ ออนไลน์ นั้น ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. ทิ้งดัมมี่

การที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งได้ทิ้งไพ่ที่มีผู้เล่นคนอื่นเกิดไว้  เช่น มีผู้เล่นเกิดตอง 3 แล้ว ท่านเผลอทิ้งไพ่เลข 3 ใบสุดท้ายลงไป จะเรียกว่าทิ้งไพ่ดัมมี่ และจะถูกหัก 50 แต้ม

2. การทิ้งปี้หัว

หากใครทิ้ง “ตัวกัน” (ไพ่ ±1 หรือ ±2 ในดอกเดียวกัน หรือไพ่เบอร์เดียวกัน) ของใบหัวนั้นลงมา ส่งผลให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเก็บใบหัวนั้นได้ภายในรอบนั้น จะถูกหัก 50 แต้ม

ตัวอย่างเช่น หากใบหัวคือ 7♥ แล้วผู้เล่น ข.ทิ้งไพ่ 8♥ ลงมาซึ่งทำให้ผู้เล่น ค.ซึ่งมี 6♥ อยู่ในมือและสามารถเก็บชุดไพ่ไปเรียงเป็น 6♥7♥8♥ ได้ ผู้เล่น ข. จะถูกหัก 50 แต้มทันที

3. การทิ้งเต็ม

ผู้เล่นที่ทิ้งไพ่ที่สามารถรวมเข้าชุดกับไพ่ในกองกลางอย่างน้อยสองใบ เช่น หากในกองกลางมีไพ่ 10♣ และ Q♣ อยู่ ผู้เล่นคนที่ทิ้ง J♣ จะถูกหัก 50 แต้มโดยทันที

4. การทิ้ง

ผู้ที่ทิ้งปี้จะเสีย 50 แต้ม การทิ้งปี้มีความเป็นไปได้ใน 3 กรณี

 • กรณีที่หนึ่ง ถ้าหากมีไพ่สเปโตอยู่ในกองกลางอยู่แล้ว แล้วผู้เล่นทิ้งตัวกันสเปโตลงมาเพิ่ม
 • กรณีที่สอง หากมีตัวกันสเปโตอยู่ในกองกลางอยู่แล้ว แล้วผู้เล่นทิ้งไพ่สเปโตลงมา
 • กรณีที่สาม หากมีตัวกันสเปโตอยู่ในกองกลางอยู่แล้ว แล้วผู้เล่นทิ้งตัวกันสเปโตลงมาอีกใบ (ตัวกันสเปโตคือ 2♠2♦2♥ / 3♣4♣ / Q♣Q♦Q♥ / 10♠J♠K♠A♠) 
 • ผู้ที่ทิ้งปี้จะถูกหัก 50 แต้ม ก็ต่อเมื่อ ภายในรอบนั้น ผู้เล่นคนอื่นสามารถเก็บไพ่สเปโตหรือตัวกันทั้งสองใบ ไปใช้เกิดในชุดได้
 • ผู้ที่ทิ้งปี้จะรอดจากการถูกหัก 50 แต้ม หากหลังจากทิ้งไพ่แล้ว ไม่มีผู้เล่นอื่นเก็บไพ่ไปใช้ได้จนวนรอบกลับมาถึงตาผู้ทิ้งไพ่
  ตัวอย่างเช่น
 • กรณีที่หนึ่ง ถ้าในกองกลางมีสเปโต Q♠ อยู่แล้ว ผู้เล่นใดที่ทิ้ง Q ดอกอื่นลงมา และทำให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเก็บชุด Q Q Q ได้ภายในรอบนั้นจะถูกหักทันที 50 แต้ม
 • กรณีที่สอง ในกองกลางมีตัวกันสเปโต 4♣ อยู่แล้ว ผู้เล่นใดที่ทิ้งสเปโต 2♣ ลงมาซึ่งทำให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเก็บชุด 2♣3♣4♣ ได้ภายในรอบนั้นก็จะถูกหักทันที 50 แต้ม
 • กรณีที่สาม ในกองกลางมีตัวกันสเปโต J♠ อยู่แล้ว ผู้เล่นใดที่ทิ้งตัวกันสเปโต K♠ ลงมาและทำให้มีการเกิด J♠Q♠K♠ ได้ภายในรอบนั้นจะถูกหัก 50 แต้ม

5. การตีอ้อนหรือตีกร่าง

ในกรณีที่ทิ้งตัวกันสเปโตลงมาให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเกิดได้ จะเรียกว่าเป็นการตีอ้อน และจะเสียทันที 50 แต้ม

6. การถูกฝากสเปโต

ผู้เล่นคนใดที่เกิดไพ่ หรือวางใบฝากลงแล้ว ทำให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถฝากไพ่สเปโตได้จะถูกหัก 50 แต้มตัวอย่างเช่น ผู้เล่น ข. เกิดไพ่ 3♣4♣5♣6♣ ลงบนโต๊ะ เมื่อไหร่ที่ผู้เล่นคนอื่นสามารถฝากไพ่ 2♣ ได้ ผู้เล่น ข. จะถูกหัก 50 แต้ม

กติกา การหักคะแนน ดัมมี่ออนไลน์

1. ผู้เล่นที่ทิ้งทั้งมี่ และทิ้งเต็ม จะถูกหัก 100 คะแนน (50 คะแนนจากการทิ้งปี้และ 50 คะแนนจากการทิ้งเต็ม )

ตัวอย่างเช่น ผู้เล่น ข.วางไพ่ 5♣5♠5♦ ในกองทิ้งมีไพ่ 6♥7♥ อยู่ และผู้เล่น ง. ทิ้ง 5♥ ถือว่าผู้เล่น ง. ทั้งทิ้งมี่และทิ้งเต็ม

2. หากผู้เล่นทิ้งไพ่ที่ถือได้ว่า ทั้งทิ้งปี้หัวและทิ้งปี้เสเปโต จะถูกปรับ 100 คะแนน

ตัวอย่างเช่น ใบหัวเป็น 10♠ ผู้เล่น ค. ทิ้ง J♠ และผู้เล่น ก. สามารถเก็บและวาง 10♠J♠Q♠ ได้ในรอบนั้น ผู้เล่น ค. จะถูกหัก 100 คะแนน

3. เป็นไปได้ที่ผู้เล่นสอง หรือสามคน จะถูกหักแต้มพร้อมกัน จากการเก็บไพ่ในตาเดียว

ตัวอย่างเช่น ในกองทิ้งมีไพ่ K♠ อยู่ และผู้เล่น ง. ทิ้ง A♠ ผู้เล่น ข. ทิ้ง J♠ และผู้เล่น ค. สามารถเกิดเป็นชุดไพ่ J♠Q♠K♠A♠ ได้ในรอบนั้น ทั้งผู้เล่น ง. และ ข. จะถูกหัก 50 คะแนน จากการทิ้งปี้สเปโตเมื่อเข้าใจกติกาการเล่นทุกอย่างแล้ว ต่อไปก็มาเข้าสู่วิธีการเล่น ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

วิธีการเล่น ดัมมี่ออนไลน์

การเเจกไพ่ ขึ้นอยูกับว่าจะกำหนดกันยังไงบางที่ก็ให้ผู้เล่นที่น็อคเป็นคนแจกแล้วแต่จะตกลงกัน แต่สำหรับออนไลน์จะมีดิลเลอร์แจกให้ตามกฏสากล

 • ถ้ามีผู้เล่นทั้งหมด 2 คน จะแจกไพ่ให้คนละ 11 ใบ
 • ผู้เล่น 3 คนแจก 9 คนละใบ
 • และผู้เล่น 4 คนแจกคนละ 7 ใบ

โดยส่วนใหญ่แล้ว จำนวนผู้เล่นที่นิยมเล่นกันนั้น จะมีทั้งหมด 4 คน และแจกไพ่คนละ 7 ใบ เมื่อแจกไพ่ครบแล้ว คนแจกไพ่จะหงายไพ่ใบแรกลงกองกลาง จากนั้นก็เริ่มสู่ขั้นตอนการเล่นได้ทันที

เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการเล่น

1. ให้ผู้เล่นคนที่หนึ่ง ดูไพ่ในกองกลาง (ไพ่ใบหัว) หากสามารถนำมาเกิดกับไพ่ที่อยู่ในมือได้ ก็หยิบไพ่กองกลางนั้นขึ้นมารวมกับไพ่ที่อยู่ในมือ จากนั้นเอาไพ่ที่รวมกันแล้วมาวางลงบนโต๊ะ ตรงหน้าตักตัวเอง แล้วทิ้งไพ่ 1 ใบที่อยู่ในมือ ลงมาแทนไพ่ที่หยิบขึ้นไป

แต่ถ้าผู้เล่นคนที่หนึ่ง ดูไพ่ในกองกลาง หรือ (ไพ่ใบหัว) แล้วไม่สามารถเกิดได้ ก็จะต้องจั่วไพ่จากกองจั่วขึ้นมา และหากไพ่ที่จั่วขึ้นมา ยังไม่สามารถเกิดได้อีก ก็ให้ทิ้งไพ่ใบไหนก็ได้ที่อยู่ในมือ ลงมาแทนไพ่ที่จั่วขึ้นไป (หรือจะทิ้งไพ่ที่จั่วลงมาก็ได้)

2. ให้ผู้เล่นคนที่สอง ดูไพ่ที่ผู้เล่นคนที่หนึ่ง ทิ้งลงมาในกองกลาง ว่าสามารถนำมาเกิดได้ไหม ถ้าสามารถนำมาเกิดได้ ก็หยิบไพ่กองกลางนั้นขึ้นมารวมกับไพ่ที่อยู่ในมือ จากนั้นเอาไพ่ที่รวมกันแล้วมาวางลงบนโต๊ะ ตรงหน้าตักตัวเอง แล้วทิ้งไพ่ 1 ใบที่อยู่ในมือ ลงมาแทนไพ่ที่หยิบขึ้นไป

แต่ถ้าดูไพ่ในกองกลาง แล้วยังไม่สามารถเกิดได้ ก็ให้จั่วไพ่จากกองจั่ว และถ้าจั่วมาแล้ว ยังไม่สามาถเกิดได้อีก ให้ทิ้งไพ่ใบไหนก็ได้ที่อยู่ในมือลงมาแทนไพ่ที่จั่วขึ้นไป (หรือจะทิ้งไพ่ที่จั่ว ลงมาก็ได้)

แต่ถ้าจั่วแล้ว สามารถนำมาเกิดได้ ก็วางไพ่ที่จะเกิดลง หรือจะเก็บไว้ในมือก่อนก็ได้ และจากนั้นก็ทิ้งไพ่ใบอื่นลงมาแทนไพ่ที่จั่วขึ้นไป

จากนั้น ก็ให้ผู้เล่นคนที่สาม และคนที่สี่ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง ใน 4 คนนี้ เหลือไพ่เพียงใบเดียวในมือ และคว่ำไพ่ใบนั้นลง และจะถือว่าผู้เล่นคนนั้น น็อค แล้วก็จะจบเกมส์นี้ทันที ศึกษาเพิ่มเติม

นับแต้มและจ่ายเงินหลังจบเกมส์

เมื่อมีผู้เล่นไพ่น็อคแล้วไม่ว่าจะเกิดดัมมี่น็อค หรือ น็อคมืดคามือ (ในกรณีน็อคมืดแต้มบนมือจะ*2) ก็ตาม สามคนที่เหลือต้องนับแต้มเพื่อที่จะหาคน เสียน้อยเสียกลางเสียมาก

ยกตัวอย่าง

 • ผู้เล่นคนที่สองอาจจะได้แต้มมากสุด ต้องเสียเงินน้อยที่สุด คือ 10 บาท
 • ผู้เล่นคนที่สาม อาจจะได้แต้มปานกลาง ต้องเสียเงินปานกลางคือ 20 บาท
 • สุดท้ายคือผู้เล่นคนที่สี่อาจจะได้แต้มน้อยที่สุดแต่จะต้องเสียเงินมากที่สุดคือ 30 บาท

(จำนวนเงินที่เสียนั้น แล้วแต่กติกาของแต่ละวงกำหนด)

สุดท้ายนี้ ให้จำ 2♣ Q♠ ให้ดีๆ เพราะนี่ คือ ไพ่สำคัญมากในการเล่นไพ่ดัมมี่ โดยจะมีค่าเท่ากับ 50 แต้ม ซึ่งเรามักเรียกกันว่า ไพ่สเปโต หากท่านสามารถเก็บไพ่ใบนี้ได้ และเอาชนะในการแข่งขัน แบบน็อคมืดได้ ไพ่ 2 ใบนี้ จะมีค่าคูณสองเท่าเลยทีเดียว สนใจอยากลองเล่นพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็ม

บทความอื่นๆ : ps://fijinadibayhotel.com/